Privatumo politika

UAB „Aldasta“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų ir taikome protingas technines ir administracines priemones, kad apsaugotume Jūsų informaciją nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes nekontroliuojame ir neatsakome už informacijos, renkamos trečiųjų šalių svetainėse, saugą ir privatumą. Jeigu turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, prašome kreiptis el. paštu: pardavimai.aldasta@gmail.com

Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

UAB „Aldasta“
Įmonės kodas: 163702014
Adresas: Šilutės pl. 107, LT-95112 Klaipėda
Tel.: +370 616 33235
El. pašto adresas: pardavimai.aldasta@gmail.com

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Informaciją, kurią Jūs mums suteikiate siųsdami užklausimus per kontaktines formas mūsų interneto svetainėje:

 • Jūsų vardas;
 • Jūsų el. pašto adresas;
 • Užklausimo data;
 • Užklausimo turinys;
 • Atsakymas į Jūsų užklausimą.
 • Pateikus užklausimą, mes galime Jūsų paprašyti pateikti papildomos informacijos, kad galėtume tinkamai tvarkyti Jūsų užklausimą. Informacija apie Jus mes renkame teisėtai, nes pateikdamas/-a užklausimą, Jūs davėte tam sutikimą ir mes turime teisėtą interesą tvarkyti gautus užklausimus, prašymus ir skundus.
  Mūsų sistema nerenka jautrios informacijos apie Jus ir mes prašome mums nepateikti informacijos apie Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profesinių sąjungų narystę, sveikatą, seksualinę orientaciją, taip pat genetinius ir biometrinius duomenis (įskaitant nuotraukas ir pirštų antspaudus). Jeigu gausime jautrios informacijos apie Jus, ją naudosime ar saugosime, bus laikoma, kad Jūs pateikdamas tokią informaciją mums davėte sutikimą.
  Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmeninių duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas/-a asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.
  Mūsų sistema nevykdo automatinio sprendimų priėmimo ar profiliavimo pagal Jūsų informaciją.

  Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

  Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.

  Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

  Mes atskleisime Jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas;
 • Kitoms šalims išskirtiniais atvejais, t. y., norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą, norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą ar norėdami apsaugoti įmonės teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • Galime atskleisti Jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
 • Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

  Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis el. paštu: pardavimai.aldasta@gmail.com

 • Pateikti prašymą atkleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Stato ir parduoda

  UAB „ALDASTA“
  Pardavimų vadovė Jurgita
  Tel. nr.: +370 616 33235
  Tel. nr.: 8 46 344 873
  El. paštas: pardavimai.aldasta@gmail.com
  Karaliaus Mindaugo Kvartalas

  Svetainių kūrimas ir dizainas

  Karolis Urbaitis
  Tel. nr.: +370 650 21903
  El. paštas: urbaitiskarolis1@gmail.com

  Interjero dizainas

  MB „Mondizainas“
  Tel. nr.: +370 657 57189
  El. paštas: info@mondizainas.lt
  Mondizainas